slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Funkční vzorky

Rychlonabíječka pro trakční akumulátor elektrického letadla VUT 051 RAY

Rychlonabíječka je určena pro nabíjení trakčního akumulátoru Li-ion elektrického letadla VUT051RAY konstruovaného Leteckým ústavem FSI VUT Brno. Nabíječka má síźové třífázové napájení a výstupní parametry jsou: napětí 380V, trvalý proud 42A. Zařízení je konstruováno na bázi progresivní technologie CoolMOS a SIC s neobvykle velkým spínacím kmitočtem 100kHz. Hmotnost přístroje je pouze 23kg. Nabíječka bude umístěna na Leteckém ústavu FSI nebo v prostorách leti?tě Brno-Medlánky.

Autoři:VOREL, P.; MINÁRIK, V.; PROCHÁZKA, P.; CIPÍN, R.; PAZDERA, I.; ČERVINKA, D.; KUZDAS, J.

Synchronní motor elektrického letounu VUT 051 RAY

Jedná se o funkční vzorek synchronního motoru s permanentními magnety, určeného pro vestavbu do experimentálního letounu VUT051RAY. Tento vysokomomentový motor je speciální otevřené konstrukce, aby skrz něj mohl procházet chladicí vzduch, který je do motoru soustřeďován chladicím kanálem na vrchní straně letounu. Motor vybaven resolverem pro snímání polohy hřídele a snímači teploty přímo ve vinutí. Jmenovitý výkon motoru je 40kW, maximální výkon při stoupání letounu je 60kW. Provozní otáčky vrtule jsou asi 1900ot/min, maximální otáčky stroje jsou 2100ot/min.

Autoři: ČERVINKA, D.; VOREL, P.; KLÍMA, B.; PATOČKA, M.; VÍTEK, O.

Inovovaná rychlonabíječka 12V 50A

Malý síťový spínaný zdroj 12V 50A určený jednak pro nabíjení, ale i pro rychlé oživení olověného akumulátoru před startem spalovacího motoru. Tato nová verze se od loňské verze "Nab1" li?í zcela přepracovanou hlavní deskou plo?ných spojů s doplněnými novými funkcemi, jako je např. spínání ventilátorů dle teploty polovodičů, co? vede ke sní?ení hlučnosti a hlavně ke sní?ení zaná?ení vnitřku přístroje prachem. Té? byl přepracován impulsní transformátor, z důvodu optimalizace jeho chlazení. Další drobné optimalizace byly vedeny snahou o zvý?ení bezpečnosti zdroje.

Tato nová, optimalizovaná verze je dovedena do stavu použitelného pro laickou veřejnost a výrobní podklady lze přímo použít pro případnou hromadnou výrobu.
V současné době se na UVEE kompletuje ověřovací série 5-ti kusů, pro ověření spolehlivosti v provozu.   

Autoři: ČERVINKA, D.; KADLEC, J.; VOREL, P.

Stand s měniči a motory pro ověřování řídicích algoritmů střídavých pohonů

Laboratorní stand sestává z hliníkového rámu, na kterém jsou uchyceny nízkonapěźový asynchronní a stejnosměrný motor. Asynchronní motor je vybaven resolverem pro snímání polohy rotoru a ventilátorem zaji?źujícím aktivní chlazení. Se stejnosměrným motorem je spojen přes pružnou spojku Rotex. Zařízení je určeno pro pohodlné odlaďování regulačních algoritmů pro asynchronní motory, předev?ím pro testování různých strategií vektorového řízení. Motory jsou připojeny k univerzálním nízkonapěźovým měničům, které jsou připojeny k řídicím jednotkám se signálovými procesory. Ty lze libovolně programovat z připojeného PC, které je součástí standu.
Konstrukce je modulární, zařízení je možno různě konfigurovat pomocí variabilních kabelových propojek. Do rámu lze alternativně uchytit i synchronní motor
s permanentními magnety, kterým lze nahradit buď asynchronní nebo stejnosměrný stroj.
Celé zařízení je napájeno bezpečným napětím 24V a jeho návrh je podřízen snaze o maximální bezpečnost, přehlednost a univerzálnost.

Autoři: ČERVINKA, D.; MINÁRIK, V.; PAZDERA, I.; CIPÍN, R.

Stejnosměrný motor průměr 60 mm

Stejnosměrný motor  O 60 mm, 12, 24 V, 50 W. Funkční vzorek. Projekt MPO FR-TI1/069, projekt GA ČR 102/09/1875

Autoři: HÁJEK, V.; MACH, M.; ŚVORC, J.

Asynchronní motor jednofázový 200 W, 230 V, s upraveným magnetickým obvodem pro analýzu ztrát

Jednofázový asynchronní motor 200 W, 230 V s upraveným magnetickým obvodem pro výzkum snížení ztrát. Funkční vzorky. Projekt MPO TIP-TI3/073, projekt GA ČR 102/09/1875

Autoři: HÁJEK, V.; MACH, M. , ZELENKA, K.; KŮST, J.; VÍTEK, O.

Asynchronní motor trojfázový 250 W, 400 V s upraveným magnetickým obvodem

Trojfázový asynchronní motor 250 W, 400 V s upraveným magnetickým obvodem pro výzkum snížení ztrát. Funkční vzorky.
Projekt MPO TIP-TI3/073, projekt GA ČR 102/09/1875

Autoři: HÁJEK, V.; VÍTEK, O.; MACH, M.; KŮST, J.; ZELENKA, K.

Asynchronní motor 60 - 100 W, 230 V racionalizovaný

Racionalizovaný asynchronní motor 100 W, 230V. - Prototypová série

Autoři: HÁJEK, V.; VÍTKOVÁ, E.; KRTIČKA, J.

Asynchronní motor racionalizovaný
Racionalizovaný asynchronní motor 100 W, 230V. Funkční vzorek 1. varianta
Projekt MPO FI-IM4/053
Autoři: HÁJEK, V.; VÍTKOVÁ, E.; KRTIČKA, J.

Stejnosměrný motor, průměr 95 mm, 250 W, 24V, otáčky 3000 min-1
DC motor O 95 mm, 24 V, 250 W, 3000 min-1. Funkční vzorek, del?í varianta.  Projekt MPO FR-TI1/067, projekt GA ČR 102/09/1875
Autoři: HÁJEK, V.; KŮST, J.; KUCHAŘ, L.; MACH, M.; VÍTEK, O.

Stejnosměrný motor průměr 80 mm
 

Jedná se o kompletní elektronický systém o ?pičkovém výkonu 1,7 kW pro ovládání EC motoru v otevřené a uzavřené smyčce. Skládá se ze dvou desek plošných spojů, z čehož jedna deska tvoří výkonovou část a druhá část řídicí. Celý měnič je implementován pod zadním víkem EC motoru. Parametry měniče jsou U = 24 V, jmenovitý proud I = 35 A, krátkodobě (dokud nedojde k přehřátí měniče, nebo motoru) I = 70 A. Díky implementaci měniče do těla motoru je možné využít zadního ložiskového štítu jako chladiče pro výkonové spínací součástky, a tím dosáhnout menších nároků na výslednou zástavbu měniče a motoru. 

Autoři: Prochazka P.

MERS obvod s řízením (MERS_ v1)

Funkční vzorek MERS obvodu umožňuje uživateli měnit účiník zátěže v širokém rozsahu hodnot (0,3 - 0,98). Ke kompenzaci dochází za pomoci spínání čtyř MOS-FET tranzistorů a DC elektrolytického kondenzátoru. Parametry: napětí 48V, proud 50A.

Autoři: VETIŚKA, V.; ONDRŮŚEK, Č.; HUZLÍK, R.

Automatický stříhač vodičů

Zařízení umožňuje střih vodičů a kabelů na uživatelem stanovenou délku, pří uživatelem stanoveném počtu kusů. Vstupní napájení 1x 230V, maximální síla střihu 1300N, maximální přesnost posuvu materiálu 0.1mm, maximální rychlost posuvu 1ms-1.

Autoři: ŚPANĚL, P.

Asynchronní motor s potlačenými vyššími harmonickými magnetické indukce ve vzduchové mezeře
Funkční vzorek asynchronního motoru 2,2 kW. Motor má zcela specificky navržené dvouvrstvé vinutí, které do značné míry eliminuje vyšší harmonické magnetické indukce ve vzduchové mezeře, pro zlepšení účinnosti motoru.

Autoři: CIPÍN, R.; PATOČKA, M.


Bateriový blok pro napájení experimentálního letadla VUT 051 RAY
Zdroj elektrické energie pro pohonný systém experimentálního letadla VUT 051 RAY. Parametry: napětí 10,8 V, proud 220A, kapacita 100 Ah. Bateriový blok se skládá ze seriově paralelní kombinace 102 Li-Ion baterií.

Autoři: CIPÍN, R.; HUTÁK, P.; ČERVINKA, D.; PROCHÁZKA, P.; KLÍMA, B.; PAZDERA, I.; VONDRUŚ, J.; KADLEC, J.; VOREL, P.


Monitorovací systém bateriových bloků experimentálního letadla VUT 051 RAY
Monitorovací systém bateriových bloků se komplexně stará o stav baterií ve všech provozních stavech. Monitorovací systém se skládá z obvodů starajících se o měřěmí napětí a teploty jednotlivých baterií v bloku, balančního obvodu a CANaerospace sběrnice pro komunikaci s okolím.

Autoři: CIPÍN, R.; VOREL, P.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P.; PAZDERA, I.; ČERVINKA, D.; KADLEC, J.


Zobrazovací modul s vysokým kontrastem pro experimentální letadlo VUT 051 RAY
Vysoce kontrastní displej slouží k zobrazování a ovládání parametrů jednotlivých subsystémů letounu během letu, např. napětí baterií, otáčky a výkon motoru a pod.

Autoři: CIPÍN, R.; KLÍMA, B.; HUTÁK, P.; PAZDERA, I.; VOREL, P.; ČERVINKA, D.; PROCHÁZKA, P.


Napěźový zdroj pro paralelní rezonanční obvody
Napěźový zdroj pro napájení paralelních rezonančních měničů. Zdroj automaticky generuje rezonančním kmitočet a udržuje měnič stále v rezonanci. Rozsah generovaných frekvení 50kHz - 150 kHz. Vyvinuto pro testování paralelních rezonančních měničů.

Autoři: CIPÍN, R.; PATOČKA, M.


Zařízení pro cejchování snímacích sond

Zařízení slouží k bezkontaktnímu cejchování měřicích sond. Sondy jsou využívány k bezkontaktnímu měření povrchu spojitého a nespojitého elektricky vodivého prostředí. Jeho předností je, že cejchování lze provádět ve stabilní poloze, požít různé druhy a tvary povrchů, apod. Zařízení je opatřeno noniem pro  jemné a přesné nastavení polohy. Umožňuje opakování měření s přesností 0,5um.

Autoři: VESELKA, F.

Metodika pro automatické vyhodnocování  "Metody prachových částic"

Metodika automatického vyhodnocování prachových částic umožňuje výrazným způsobem zkrátit stávající dlouhodobé zkoušky u elektrických strojů. S využitím PC je možno rovněž eliminovat různé defekty, či anomálie, ke kterým může na vzorku prachu dojít  při manipulaci, transportu, apod. Metodika rovněž umožňuje provádění kontrolních operací, za účelem zlepšení přesnosti celého měření.
Autoři: VESELKA, F.

Inovované sběrací ústrojí s tzv. pomocným kartáčem

Sběrací ústrojí s tzv. pomocným kartáčem představuje variantu sběracího ústrojí, která v sobě integruje jednotlivé inovace držáku kartáče a kartáče, obě v provedení "sT". Je výhodná pro vysoce tepelně exponované elektrické stroje s komutátorem a kroužky. Umožňuje v optimálním rozsahu modifikovat patinu na komutátoru, případně kroužcích.
Autoři: VESELKA, F.

Inovovaný držák kartáče

Sběrací ústrojí s inovovaným držákem kartáče představuje variantu sběracího ústrojí, která v sobě integruje jednotlivé inovace držáku kartáče a kartáče, obě v provedení "sT". Je výhodná pro vysoce mechanicky exponované elektrické stroje s komutátorem a kroužky. Umožňuje v optimálním rozsahu modifikovat patinu na komutátoru, případně kroužcích a eliminovat negativní vliv vibrací na práci sběracího ústrojí..
Autoři: VESELKA, F.

Inovovaný držák kartáče a inovovaný kartáč, v provedení "sT".

Sběrací ústrojí s inovovaným držákem kartáče a kartáčem představuje variantu sběracího ústrojí, která v sobě integruje jednotlivé inovace držáku kartáče a kartáče, obě v provedení "sT". Je výhodná pro vysoce mechanicky exponované elektrické stroje s komutátorem a kroužky. Umožňuje v optimálním rozsahu modifikovat patinu na komutátoru, případně kroužcích a eliminovat negativní vliv minimálního zatížení stroje na tvorbu patiny. U záložních zdrojů firmy VÚES Brno, s.r.o. umožnilo vytvoření optimální patiny u stroje za situace, kdy 80% doby běhu běží stroj ve stavu naprázdno.
Autoři: VESELKA, F.

Inovované sběrací ústrojí pro HG ENERGO PRO Brno

a/ Inovace dodaných držáků kartáčů blíže nespecifikovaného polského výrobce ( vnitřní prostor měl rozměry 40x25x42 mm) aplikací speciálních vrstev a teflonu na vnitřní prostor krabičky držáku kartáče s evolventní pružinou. Technické provedení držáku kartáče elektrického stroje, označované jako "sT", lze aplikovat prakticky na libovolný druh držáku kartáče. b/ Inovaci dodaných kartáčů elektrického stroje CG 607 (40x25x64mm) v provedení označovaném jako "sT"
Autoři: VESELKA, F.

 


 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer


Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 32 bytes) in /home/web/UVEE/includes/database/database.inc on line 2039