slideshow 1

Úvod

Ústav je zaměřen na multidisciplinární problematiku elektroniky, výkonové elektroniky, regulovaných elektrických pohonů, elektrických strojů a přístrojů. Jedná se o oblast spojující obvodový "slaboproud", kybernetiku, elektromagnetismus a "silnoproud". Elektrické pohony, stroje a přístroje, v moderním pojetí spolu s výkonovou elektronikou, nejsou ve své podstatě již klasickými, čistě silnoproudými disciplínami. S ohledem na současný trend v průmyslu se proto u nás klade důraz také na programování digitálních signálových procesorů (zaměřeno na pohony), klasickou obvodovou elektroniku (analogovou i digitální) a jejich organické propojení s teorií elektrických strojů a regulace.
Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky zajišťuje výuku v oboru bakalářského studijního programu "Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika" a to společně s Ústavem elektroenergetiky. Samostatně pak studentům nabízí obor magisterského studijního programu "Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika", který se tím více specializuje na oblast elektrických pohonů, strojů, přístrojů, výkonové a řídicí elektroniky. Pro nejlepší studenty je připraven také doktorský studijní program, kde se pod vedením školitelů z našeho ústavu zaměřují na úzce zvolené téma své disertační práce. Témata vznikají buď v rámci ústavních výzkumných aktivit, nebo ve spolupráci s průmyslovými podniky.


Ocenění studentů UVEE

Studenti UVEE Bc. Tomáš Žůrek a Ing. Adam Vašíček byli dne 9.7.2012 oceněni Cenou Hella, předního světového výrobce osvětlení do automobilů, za vynikající zpracování bakalářské resp. diplomové práce a přínos k rozvoji společnosti.
První místo ve 12. ročníku soutěže o nejlepší studentský vědeckotechnický projekt Cena Nadace ČEZ pro vysoké školy v kategorii Elektrické stroje, přístroje, systémy a pohony obsadila studentka UVEE, FEKT, VUT v Brně Ing. Ramia Deeb s prací "The Calculation of Eddy Current Losses in the Permanent Magnets of Servo Motor".
V kategorii nejlepší diplomová práce zpracovaná ve spolupráci s konkrétním průmyslovým podnikem skupiny Siemens byl oceněn student UVEE, FEKT, VUT v Brně Ing. Jaroslav Chlup s diplomovou prací "Model proudění chladicího média v synchronním stroji".
Všechna tři přední místa v kategorii Elektrické stroje, přístroje, systémy a pohony na 11. ročníku soutěže o nejlepší studentský vědeckotechnický projekt Cena Nadace ČEZ pro vysoké školy obsadili studenti UVEE, FEKT, VUT v Brně v pořadí 1. Ing. Jiří Kurfürst s prací "Optimization algorithm SOMA applied on the vibration power generator", 2. Ing. Martin Pochyla s prací "Influence of Essential Dimensions of Rotor Geometry on Reluctance Torque Generation" a 3. Ing. Jan Knobloch s prací "Simulation Model of the Couple of Linear Motors".

Czech

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer