slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

You are here

Projekty

aktivní

Hlavní řešitel Zahájení Ukončení
Výzkum a vývoj izolačního systému malých elektrických strojů Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 10.1.2012 31.12.2015
Výzkum a vývoj malých asynchronních motorů z hlediska optimalizace jejich účinnosti. Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 1.1.2011 31.12.2014
Výzkum a vývoj řady stejnosměrných motorů 12,24V Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 1.10.2009 31.12.2012
Výzkum a vývoj servomotoru s permanentními magnety s vyšší účinností. Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc. 3.3.2009 31.12.2012
Teaching Energy for Sustainable World (SustEner) Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 1.12.2011 30.9.2013
Nová řada čerpadel s nižší energetickou náročností Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 1.1.2011 31.12.2014
Plynové generátory Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc. 3.3.2009 31.12.2012
Synchronní motory se zlomkovým vinutím pro použití v manipulační technice Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 2.1.2012 30.5.2016
Snížení energetické náročnosti malých elektrických strojů Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 1.1.2011 31.12.2014
Speciální zalévané motory pro vodní čerpadla Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 3.3.2009 31.12.2012
Redesign řady vysokonapěťových synchronních generátorů velkých výkonů Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc. 1.1.2011 31.12.2013
Využití nových technologií ve výkonové elektronice Patočka Miroslav, doc. Dr. Ing. 1.1.2011 31.12.2014
E3CAR Nanoelectronics for an Energy Efficient Electrical Car Vrba Radimír, prof. Ing., CSc. 1.3.2009 29.2.2012
ePower - Inovace výuky elektroenergetiky a silnoproudé elektrotechniky formou e-learningu a rozšíření prakticky orientované výuky Toman Petr, doc. Ing., Ph.D. 1.3.2010 28.2.2013
Inovace řady DC motorů s permanentními magnety Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 1.10.2009 31.12.2012
Malé elektromotory s integrovanou elektronickou jednotkou Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 1.1.2012 31.12.2015

ukončený

Hlavní řešitel Zahájení Ukončení
Zlepšování vybraných parametrů elektrických strojů na malé napětí projekt GA ČR Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 1.1.2003 31.12.2005
Vzdělávání Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 1.11.2002 30.4.2005
Zpracování dat z kamerového systému Přikryl Lubomír, Ing. 1.1.2003 31.12.2003
Záření elektrického oblouku ve spínacích přístrojích na vysoké napětí Aubrecht Vladimír, prof. RNDr., CSc. 11.2.2002 31.12.2002
Zřízení laboratoře dynamických vlastností elektrických strojů a inovace laboratoře číslicového řízení Vítek Ondřej, Ing., Ph.D. 1.1.2010 31.12.2010
Zavedení konfirmačního systému v laboratoři nedestruktivní diagnostiky Frank Petr, Ing. 1.4.2003 31.12.2004
Zvýšení učinnosti alternátorů 14V a 28V Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 1.1.2001 31.12.2001
Zdokonalení softwarové výbavy kamery pro záznam rychlých dějů Urban Ferdinand, Ing. 6.4.2004 31.12.2005
Výzkum a vývoj technických prostředků pro zkoušení ochranných materiálů, vývoj metod a postupů pro znehodnocování jednotlivých typů zbraní Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc. 15.2.2007 31.12.2010
Výzkum perspektivních typů elektrických strojů na malé napětí Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 1.1.1999 31.12.2001
Výzkum a vývoj generátorů osových výšek nad 800 mm Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc. 1.1.2005 31.12.2007
Výzkum výkonových elektrických bezkartáčových pohonů na malé napětí pro automobilovou techniku Vorel Pavel, doc. Ing., Ph.D. 1.9.2000 1.9.2003
Optimalizace malých elektrických strojů Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 1.1.2006 31.12.2008
Vliv vnějších polí na vlastnosti elektrického oblouku Vávra Zdeněk, doc. Ing., CSc. 1.1.2004 31.12.2006
Rezonance krokových motorů Hnízdil Jiří, Ing. 5.4.2004 31.12.2005
Použití metodiky TRIZ k podpoře konkurenceschopnosti průmyslu. Bušov Bohuslav, doc. Ing., CSc. 1.1.2005 30.12.2008
Využití palivových článků v ekologických zdrojích elektrické energie a v trakčních pohonech Patočka Miroslav, doc. Dr. Ing. 1.1.2006 31.12.2008
Studium a výuka metody TRIZ s podporou Internetu Bušov Bohuslav, doc. Ing., CSc. 1.1.2001 31.12.2001
Nová laboratorní úloha Dynamická metoda měření momentové charakteristiky asynchronního motoru Běloušek Josef, Ing. 1.1.2008 31.12.2008
Optimalizace návrhového postupu magnetického ložiska a jeho funkčních parametrů Peřina Radim, Ing. 31.3.2003 31.12.2004
Vysokonapěťový spínaný zdroj 3 kV Zemánek Miroslav, Ing. 4.4.2004 31.12.2005
Rozvíjení tvořivosti studentů, učitelů a inženýrů pomocí metodiky TRIZ. Bušov Bohuslav, doc. Ing., CSc. 1.1.2000 30.12.2002
Technical Assistance and Training Centre Hruška Karel, prof. Ing., DrSc. 1.1.1998 31.12.2001
Pracoviště pro bezkontaktní měření vystupování lamel komutátoru el. strojů Štorek Pavel, Ing. 14.4.2002
Vývoj antropomorfní protézy ruky pro použití v protetice Žajdlík Jakub, Ing. 29.4.2005 31.12.2005
Studium a výuka metody TRIZ s podporou Internetu - B Bušov Bohuslav, doc. Ing., CSc. 1.1.2001 30.12.2001
Palubní počítač pro elektrický skútr Sztula Marian, Ing. 4.4.2004 31.12.2005
Vysokotáčkové motory s vysokou účinností pro použití ve vysacvačích prachu. Veselka František, doc. Ing., CSc. 24.6.2002 31.12.2002
Rozvoj metod vyšetřování interakce elektrického oblouku s obklopujícím prostředím Vávra Zdeněk, doc. Ing., CSc. 1.1.1994 31.12.1996
Teoretická a experimentální analýza a optimalizace přístrojových transformátorů Vaněk Jaromír, Ing., CSc. 1.1.1950
Prostředek pro účinnou likvidaci výbušných předmětů Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc. 15.2.2007 31.12.2009
Vývoj chráničových relé - "Hermés" Vávra Zdeněk, doc. Ing., CSc. 1.5.2007 31.12.2008
Synchronní a asynchronní stroje větších výkonů - Platforma A Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc. 1.6.2007 31.12.2009
Nová úloha do předmětu Automobilová elektrotechnika Knobloch Jan, Ing. 1.1.2010 31.12.2010
Výukové pracoviště pro měření vysokootáčkových elektrických strojů Pozdník Jaroslav, Ing., Ph.D. 1.1.2002 1.1.2003
Řízení měničů v elektrických pohonech pro ekologické dopravní systémy Klíma Bohumil, Ing., Ph.D. 4.3.2003 31.12.2006
Teoretická a experimentální analýza elektrických strojů na malé napětí Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 1.1.1993 31.12.1995
Přímý pohon manipulačního vozíku Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 1.1.2006 20.10.2010
Vývoj odpínače vn Prajs Otakar, Ing. 15.9.2003 31.12.2006
Optimalizace dimenzování nezávislého trakčního asynchronního pohonu Matucha Tomáš, Ing. 6.4.2004 31.12.2005
Podpora magisterského předmětu Technika výkonových měničů Patočka Miroslav, doc. Dr. Ing. 1.1.2005 31.1.2005
Výukové pracoviště pro řízení a monitorování technických systémů Sikora Luboš, Ing. 1.1.2004 31.12.2004
Training in Electrical Engineering for Industry Automation, ELINA - EU Leonardo da Vinci project Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 1.4.1998 31.12.2001
RACIONALIZACE NÁKLADŮ NA MALÉ ELEKTRICKÉ STROJE Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 11.7.2007 31.12.2009
Vývoj univerzálního závěru balistických měřidel dle norem NATO a C.I.P. Hořák Zdeněk, Ing. 1.9.2001 31.8.2003
Synchronní pohon stěračových mechanismů Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 1.1.2006 31.12.2008
Podpora nového magisterského předmětu Průmyslová elektronika Vorel Pavel, doc. Ing., Ph.D. 19.3.2002
Využití moderních metod v prostorovém modelování Kuchyňková Hana, doc. Dr. Ing. 1.2.2002 31.12.2002
Návrh a optimalizace nových typů elektrických strojů na malé napětí Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 1.1.1995 31.12.1998
Tři nové laboratorní úlohy do výuky výkonové elektroniky Procházka Petr, Ing., Ph.D. 1.1.2009 31.12.2009
Systémy startergenerátoru spalovacího motoru osobního automobilu Kalina Emil, Ing. 15.4.2002
Pokročílé metody řízení spínaných zdrojů Stupka Radek, Ing. 28.3.2003 31.12.2004
Nízkonákladový pohon zdvihu se spínaným reluktančním motorem Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 1.1.2006 31.5.2009
Startér pro motory leteckých modelů Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 1.6.2007 31.12.2010
Dvě laboratorní úlohy s vodíkovým palivovým článkem 1,2kW Procházka Petr, Ing., Ph.D. 1.1.2008 31.12.2008
Komplexní dynamické systémy se změnami parametrů v silnoproudé elektrotechnice. Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc. 1.1.2000 31.12.2002
Moderní řízení servopohonů s indukčními motory Ondrák Tomáš, Ing. 1.1.2008 31.12.2008
Ekologicky šetrné těžební technologie obnovy lesních horských porostů Španělska a Irska Novák Lubomír, Ing, CSc. 1.10.2002 31.12.2004
Inovace stejnosměrných motorků s převodem, používaných v elektrických soustavách užitkových automobilů Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 1.5.2003 31.12.2005
Axiální startér s planetovou převodovkou o výkonu 2 kW Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 1.1.2006 31.12.2008
Mapování účinnosti střídavých elektrických pohonů Patočka Miroslav, doc. Dr. Ing. 1.1.2010 31.12.2010
Alternátor pro ztížené provozní podmínky Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 10.7.2006 8.4.2009
Konsorcium pro výzkum, vývoj a výrobu modulárních zdrojů vysokého proudu a nízkého napětí (HCLV) s možností sériového a paralelního řazení Kotek Bedřich, Ing. 1.1.2001 31.12.2003
Elektrické čerpadlo pro NC obráběcí stroje Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 1.3.2001 12.12.2002
Moderní trendy ve výkonové elektronice Patočka Miroslav, doc. Dr. Ing. 19.3.2002
Integrated Wireless Sensing Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc. 21.4.2005 30.6.2008
Bezkroužkový alternátor pro zemědělské a speciální stroje Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 16.9.2003 31.12.2006
Měření, analýza a identifikace parametrů pro simulační modely asynchronních strojů Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 1.1.2001 31.12.2001
Hodnocení konstrukcí vystavených extrémně rychlému zatěžování Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc. 18.1.2006 31.12.2009
Alternátor vyššího výkonu pro motorová vozidla se zaměřením na zemědělské a speciální stroje Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 1.5.2003 31.12.2005
Laboratorní pracoviště aplikací hradlových polí v elektrických pohonech Knobloch Jan, Ing. 1.1.2011 31.12.2011
Elektrický pohon 1MW pro lokomotivu Patočka Miroslav, doc. Dr. Ing. 20.6.2007 31.12.2007
Modernizace a inovace výuky automobilové elektrotechniky Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 1.1.2002 31.12.2002
Integrované startovací zařízení Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 1.1.2000 24.12.2002
COMPUTATION OF RADIATION PROPERTIES OF METAL VAPOUR AIR MIXTURES (Siemens AG, Corporate Technology) Aubrecht Vladimír, prof. RNDr., CSc. 1.1.2006 24.12.2009
Měření vysokorychlostní kamerou Aubrecht Vladimír, prof. RNDr., CSc. 15.6.2011 31.12.2011
Inovace laboratoře počítačového konstruování, animace a vizualizace Kuchyňková Hana, doc. Dr. Ing. 1.1.2008 19.12.2008
Analýza a inovace výpočtových metod pro výuku elektrických strojů - G1 Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 1.1.2001 31.12.2001
Laboratoř diagnostiky a zkoušení jakosti Hruška Karel, prof. Ing., DrSc. 1.1.2000 31.12.2002
Elektronicky řízené elektromotory Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 1.1.2006 31.12.2008
Modernizace laboratoře elektrodynamiky a elektrických ochran - H Vávra Zdeněk, doc. Ing., CSc. 1.1.2001 31.12.2001
Inteligentní diagnostika elektrických strojů Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc. 1.1.2008 31.12.2010
Měřící pracoviště s elektrickým pohonem skutečné jeřábové soustavy Kostka Roman, Ing. 20.4.2005
Čerpadlo na kapalné soli pro transmutační zařízení. Matal Oldřich, prof. Ing., CSc. 1.1.2000 31.12.2002
Inovace laboratoří elektrických pohonů a výkonové elektroniky Patočka Miroslav, doc. Dr. Ing. 28.4.2005 31.12.2006
Analýza a modelování vlastností elektrických strojů na malé napětí Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 1.1.2009 31.12.2011
Laboratoře řídicí a výkonové elektroniky Patočka Miroslav, doc. Dr. Ing. 27.3.2003 31.12.2004
Empirické modely pro multiparametrické vyhodnocování parametrů jakosti Bradík Josef, Ing., Ph.D. 1.1.2003 31.12.2005
Motory pro specifické aplikace Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 1.1.2010 31.12.2010
INTERACTIVE AND UNIFIED E-BASED EDUCATION AND TRAINING IN ELECTRICAL ENGINEERING. Projekt EU z programu Leonardo da Vinci. Financováno Evropskou komisí. Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 1.11.2002 30.4.2005
Methods of the Interferometry Diagnostics of Plasma Arc Peška Ladislav, doc. Ing., CSc. 1.1.1995 31.12.1997
Diagnostika elektromagnetických vlastností elektrických strojů pomocí vibračních a akustických polí. Jakš Ivan, doc.Ing., CSc 1.1.2001 31.12.2003
Inovace laboratoří řídicí elektroniky Vorel Pavel, doc. Ing., Ph.D. 1.1.2008 31.12.2008
Asynchronní motory s vnějším rotorem Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 1.3.2001 31.12.2003
Leonardo - Distanční laboratorní výuka Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 1.2.2006 31.12.2008
Intergrální.. Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc. 21.4.2005 30.6.2008
Mobilní měřící pracoviště pro laboratorní výuku elektrických strojů Sikora Luboš, Ing. 1.1.2003 31.12.2003
Diagnostika poruch asynchronních motorů na základě analýzy vnějšího magnetického pole a statorových proudů Vítek Ondřej, Ing., Ph.D. 1.1.2008 31.12.2010
Asynchronní pilové motory Hájek Vítězslav, prof. Ing., CSc. 2.1.2005 31.12.2007
Experimentální pracoviště pro studium jevů v přístrojích nízkého napětí Valenta Jiří, Ing., Ph.D. 6.4.2004 31.12.2005

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer