slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

You are here

Spolupráce ve výzkumu a vývoji

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky se dlouhodobě orientuje na blízkou spolupráci s průmyslovými podniky. Je potěšující, že řada našich průmyslových partnerů se na nás opakovaně obrací a spojují s námi trvale své výzkumné a vývojové aktivity. Současně také navazujeme nové kontakty s firmami, které oslovila naše nabídka a mají zájem o spolupráci při inovaci svých produktů z oblasti elektrických strojů, přístrojů, pohonů, výkonové a řídicí elektroniky.

Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky se řadí mezi ústavy Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Na řadě úkolů však tradičně pracujeme společně s odborníky Fakulty strojního inženýrství, což nám umožňuje provádět skutečně komplexní výzkum a vývoj, přesahující oblast našeho zaměření. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky je také zapojen do dvou nově vznikajících výzkumných center a to Centra výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) pod Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií a Centra nových technologií ve strojírenství (NETME) pod Fakultou strojního inženýrství.

Běžné formy dosavadní spolupráce:

 • výzkum a vývoj dlouhodobějšího charakteru (2-4 roky) - nejčastěji s účelovou finanční podporou ze státního rozpočtu pro příjemce (firmu) i spolupříjemce (výzkumnou organizaci)
 • výzkum a vývoj krátkodobého charakteru - nejčastěji přímý smluvní výzkum
 • jednorázová nebo opakovaná měření s využitím přístrojového vybavení UVEE, případně i zpracování a analýza výsledků
 • simulace/modelování pomocí specializovaného softwaru

Možné oblasti spolupráce

Trakční pohony a elektromobilita

 

Trakční pohony a elektromobilita

 • vývoj kompletních trakčních pohonů
 • návrh a optimalizace trakčních elektromotorů (především synchronní s PM a asynchronní)
 • vývoj trakčních DC/AC měničů k těmto elektromotorům
 • návrh řídicích obvodů pro měniče (hardware i software)
 • battery management pro Li-Ion akumulátory
 Rychlonabíječe trakčních akumulátorů

Rychlonabíječe trakčních akumulátorů

 • výkonné spínané zdroje (např. 48kW/480V/100A spínací kmitočet 100kHz)
 • velký měrný výkon (1kW/kg)
 • ultra-rychlé tranzistory a diody z karbidu křemíku (SiC)
 • perspektivní kompaktní nabíječe, které dosud nejsou na trhu k dispozici
 Elektrické stroje

Elektrické stroje

 • elektromagnetické návrhy všech typů elektrických strojů
 • optimalizace (zvyšování účinnosti, zvyšování měrného výkonu)
 • vývoj speciálních vysokootáčkových strojů
 • simulace pomocí MKP (elektromagnetické i tepelné)
 • komplexní výzkum a vývoj el.strojů v rámci mezioborové spolupráce
 Elektrické přístroje

Elektrické přístroje

 • vývoj spínacích a jistících přístrojů nízkého napětí
 • studium elektrického oblouku
 • životnostní zkoušky spínacích přístrojů na zkratové zkušebně
 • analýza a inovace kontaktních systémů spínacích přístrojů
 Výkonová elektronika

Výkonová elektronika

 • vývoj spínaných zdrojů všech typů a velikostí (od 10W do 100kW)
 • vývoj budičů pro výkonové spínací tranzistory IGBT a MOSFET
 • soft-switching
 • vývoj měničů pro průmyslové pohony
 • vývoj trakčního měniče a aktivního usměrňovače 1MW pro železnici

 

 

h

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer