slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

You are here

Bakalářské studium

Tříletý bakalářský studijní obor SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA (SEE) na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) VUT v Brně je zaměřen na výchovu vysokoškolsky vzdělaného provozního odborníka se širokým základem znalostí teorie, navrhování, konstruování a aplikačního využití elektrotechnických součástí i celků v nejrůznějších oblastech průmyslové i spotřební elektrotechniky. Obor zahrnuje i moderní problematiku výkonové a řídicí elektroniky včetně řízení pohonů v automatizovaných výrobních systémech a řízení energetických celků pomocí počítačů.

Odbornou výuku v oboru zajišťují především Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky (ÚVEE) a Ústav elektroenergetiky (ÚEEN). Rozsáhlá nabídka oborových volitelných předmětů spolu se samostatným technickým projektem a bakalářskou prací umožňuje studentům zvolit si zaměření buď na elektroenergetiku, která obsahuje výrobu elektrické energie z klasických i obnovitelných zdrojů, přenos a rozvod elektrické energie včetně SmartGrids a využití světelné a tepelné techniky, nebo na silnoproudou elektrotechniku, což je buď konstrukce, stavba a výroba elektrických strojů a přístrojů a dalších elektrotechnických zařízení, případně projektování a realizace elektrických regulačních pohonů, zařízení výkonové elektroniky a komplexní průmyslová automatizace. Student získává i související poznatky z aplikované informatiky. Pro rozšíření spektra svých vědomostí si student oboru může zvolit rovněž odborné předměty ze všech ostatních oborů bakalářského studia FEKT VUT v Brně a rovněž tak předměty jazykové, ekonomické, manažersko správní či ekologické.

Bakalářské předměty zajišťované ústavem výkonové elektrotechniky a elektroniky

----- Příručka oboru -----

1. Ročník, letní semestr, povinné předměty

2. Ročník, zimní semestr, povinné předměty
2. Ročník, letní semestr, povinné předměty

3. Ročník, zimní semestr, povinné předměty

3. Ročník, zimní semestr, volitelné oborové předměty
  • Automobilová elektrotechnika

3. Ročník, letní semestr, povinné předměty
3. Ročník, letní semestr, volitelné oborové předměty
  • Inspekční a revizní činnost
  • Počítačová podpora konstruování
  • Mikroprocesorová technika v pohonech
Czech

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer